علم کروبی اعتصاب اخبار سیاسی و اجتماعی

علم: کروبی اعتصاب اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی همسایگان، یکی از ابراولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند / ظریف در اینستاگرام

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: همسایگان، یکی از ابراولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند. 

همسایگان، یکی از ابراولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند / ظریف در اینستاگرام

ظریف در اینستاگرام: همسایگان، یکی از ابراولویت های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند

عبارات مهم : خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: همسایگان، یکی از ابراولویت های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف منشتر شدن تصویر هایی در اینستاگرام خود در مورد سفر به عمان نوشت: همسایگان، یکی از دو ابر اولویت سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند. دوشنبه ۱۰ مهر، سفر به عمان و دیدار با سلطان و وزیر امور خارجه.

همسایگان، یکی از ابراولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند / ظریف در اینستاگرام

واژه های کلیدی: خارجی | سیاست | اینستاگرام | وزیر امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

همسایگان، یکی از ابراولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند / ظریف در اینستاگرام

همسایگان، یکی از ابراولویت‌های سیاست خارجی دولت دوازدهم هستند / ظریف در اینستاگرام

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs