علم کروبی اعتصاب اخبار سیاسی و اجتماعی

علم: کروبی اعتصاب اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک شد

با انصراف محمود خسروی وفا از کاندیداتوری ریاست، رضا صالحی امیری بدون مسابقه رییس کمیته ملی المپیک شد. 

صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک شد

صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک شد

عبارات مهم : المپیک

با انصراف محمود خسروی وفا از کاندیداتوری ریاست، رضا صالحی امیری بدون مسابقه رییس کمیته ملی المپیک شد.

به گزارش ایسنا، انتخابات هیات رییسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و رضا صالحی امیری عنوان ریاست کمیته ملی المپیک را جهت چهارسال به دست آورد.

صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک شد

پست ریاست تنها دو کاندیدا داشت که محمود خسروی وفا کناره گیری کرد و رضا صالحی امیری تنها نامزد باقی مانده جهت پست ریاست شد تا ریاستش قطعی شود.

بنابراین صالحی امیری بدون مسابقه توانست رییس کمیته ملی المپیک شود. در مورد ریاست رای گیری کتبی انجام نشد و فقط اعضای مجمع قیام کردند.

با انصراف محمود خسروی وفا از کاندیداتوری ریاست، رضا صالحی امیری بدون مسابقه رییس کمیته ملی المپیک شد. 

انتخابات پست های دبیرکلی، نواب رییس و هیات اجرایی تا دقایقی دیگر شروع می شود.

واژه های کلیدی: المپیک | مسابقه | انتخابات | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs